سر دوش با سیستم های آب و هوا

فریز شاور اولین تولید کننده سر دوش با ترکیب آب و هوا در ایران

سردوش

سیستم Air-Aqua در سر دوش های فریز یک وسیله و سبک منحصر به فرد است که هوای محیط را با آب دوش مخلوط کرده و علاوه بر بهینه سازی مصرف آب به سر دوش فشار آب مطلوبی را هدیه می کند

سیستم Air-Aqua در سر دوش های فریز در واقع حالت طبیعی باران را شبیه سازی می کند استفاده از سیستم ترکیب هوا با آب جریان آب دوش را تبدیل به آب حبابدار می کند و هنگام برخورد با بدن دلنشین تر و همراه با صدایی که شبیه به باران است احساس بسیار خوشایندی را نصیب شما می کند

نو آوری
 سیستم Air-Aqua در دوش های فریز جریان آب دوش را به یک باران یکنواخت قوی و دلچسب تبدیل می کند این سیستم با ترکیب   آب و هوا به یکدیگر جریان گرداب مانندی ایجاد می کند که یک تجربه ی بسیار لذت بخش را برای شما رقم می زند

 آسایش

سیستم Air-Aqua در سر دوش های فریز همراه با لذت مضاعف از حمام کردن مصرف آب را تا حد زیادی کاهش می دهد این سیستم که در سر دوش با سایز های مختلف اعمال شده است همواره آرامش و احساس دلچسب قرار گرفتن در زیز باران را برای شما تدااعی می کند

سر دوش

صرفه جویی در مصرف آب
شاید بتوان گفت هدف اصلی سیستم Air-Aqua در سر دوش های فریز حفظ و نگهداری از منابع زیست محیطی و آب است استفاده از این سیستم علاوه بر کاربرد بهتر و لذتبخش تر می تواند مصرف آب را تا حد زیادی کاهش دهد

کارای و عملکرد

سیستم Air-Aqua در سر دوش های فریز با استفاده از ترکیب کردن آب و هوا حتی زمانی که فشار آب کم است جریان قوی یا قطره ای و یکنواخت آب را ایجاد می نماید قطرات آب با استفاده از سیستم پر حجم تر سبک تر و دلنشین تر از دوش جاری می شود

سردوش
error: در صورت کپی از مطالب و عکس ها پیگرد قانونی دارد